Cégünkről

A SZATMÁRI 77 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t arculatának kialakításában nagyon fontos cél a szolgáltatás magas színvonalú ellátásával egy pozitív kép kialakítása, illetve cégünk ismeretségének a megrendelők pozitív visszajelzéséből származó növelése. Ezen két cél eléréséhez nyújtunk még több segítséget Megrendelőinknek a szakszerű és környezettudatos takarítási szolgáltatás magas színvonalon történő ellátásával.

Munkatársaink legális foglalkoztatás keretein belül takarítanak, a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően, és a törvény által előírt rendszeres foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton részt vesznek, valamint munka és tűzvédelmi oktatásban részesülnek.

Munkatársaink szakmai tudására és gyakorlatára alapozva célunk, hogy megrendelőink igényeit maximálisan kielégítő szolgáltatást nyújtsunk. Ennek érdekében az érvényben lévő előírások valamint technológiai irányelvek, illetve a gyakorlati tapasztalataink alapján kidolgozott takarítási programjainkat természetesen a megrendelői elvárásokhoz igazodva rugalmasan alakítjuk.

A környezettudatos takarítás:

Kizárólag korszerű, minőségi eszközöket, takarítószereket, valamint minőségi, biztonsági adatlappal rendelkező takarító illetve tisztítószereket használunk, a takarítási és tisztítási munkáink elvégzéséhez. Mivel mindegyik felület más és más, ezért az adott felületre használható tisztítószereket használjuk a precíz és hatékony takarítás érdekében, így a jól kiválasztott minőségi eszköz illetve tisztítószerrel óvjuk, védjük a takarítandó tárgyat, és vigyázunk a takarítandó tárgyak, berendezések állagmegóvására.

Számunkra fontos a minket körülvevő környezet, ezért igyekszünk olyan eszközparkot illetve takarító-tisztító szereket használni, amelyek maximálisan képesek a kiválasztott felület, ápoló minőségi tisztítására, valamint amivel cégünk is hozzájárul környezetünk megóvásához.

Belső működés:

A cég belső szervezeti felépítésénél arra törekedtünk, hogy a „megfelelő ember a megfelelő pozícióba” kerüljön, és mindenki a saját munkájára tudjon koncentrálni, elkerülve a „káoszt” amit egy rosszul felépített rendszer okozhat. Az így kialakított felépítési szerkezet biztosítja a színvonalas működést, valamint a hirtelen nem várt eseményre történő gyors reagálást.

Az ügyvezető részben a különböző területek koordinációs feladatait látja el, részben pedig fenntartja magának az egyes területek közvetlen irányítását, valamint a megrendelőkkel történő kapcsolattartást. A területi vezetők napi kapcsolatban vannak az ügyvezetővel, illetve irányítják a csoportvezetőket és ellenőrzik a takarítási munkát az alájuk besorolt területeken, rendkívüli esemény bekövetkezésekor, azonnali jelentési kötelezettséggel tartoznak az ügyvezetőnek. 

Technikai eszközeink:    

Korszerű gép- és eszközparkunk a rendszeres napi takarítási feladatok mellett mindennemű épülettisztítási szakipari (lábról, vegyes technikával illetve alpintechnikával elvégezhető) munka elvégzésére alkalmas.

Mobilitás:

Megrendelőink igényeit figyelembe véve, olyan gépjárműveket alkalmazunk, melyekkel bármikor könnyen eljuttathatjuk munkatársainkat a szükséges eszközökkel, takarító- és tisztítószerekkel együtt a tömegközlekedéstől távol eső területekre is. Cégünk működését nem befolyásolja az időjárás, a tömegközlekedés hiánya (sztrájk, stb.) valamint a távolság, Munkatársaink mindig időben megkezdik az elvállalt munkát.

Képzés:

Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a kollégáink szakmai, gyakorlati felkészültségére, valamint ha szükséges továbbképzésükre, és az általános szakmai ismereteken túl a speciális feladatok ellátásához szükséges képzések megszervezésére is.

Munkatársaink ruházata:

Takarító munkatársaink ruházatát a mindenkori Megrendelő igényeinek megfelelően tudjuk alakítani.

Panaszkezelés:

A takarító szolgálat munkatársa a munkájával kapcsolatos bármely kifogást, köteles azonnal jelenteni a felettesének. Minden kifogást, annak súlyától függően a takarító szolgálat meghatározott vezetője (csoportvezető, területi vezető, ügyvezető) kivizsgál. Az kifogásról és a vizsgálat eredményéről minden esetben tájékoztatjuk a Megrendelőt, vagy az általa megbízott munkatársat, akivel közösen döntenek a további intézkedésekről.

© www.szatmari77.com 2012. Minden jog fenntartva.